Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Eπίκαιρο όσο ποτέ!

Εφόσον ( λογικά) επτωχεύσαμεν προτείνω να ακολουθήσετε τις υποδείξεις του Ιωάννη Καποδίστρια κατά την Δ’ Εθνοσυνέλευση:

«Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»
«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Μαθήματα ήθους καιρών παρελθόντων!! Τον 19ο αιώνα υπήρχε φιλότιμο, τον 21ο αιώνα «τσίπα »έχουν μόνο τα γιαούρτια ( και όχι πάντα..)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου